Nejsi přihlášen/a.

Ahoj, vítej na Gladiatus.cz. Pokud jsi tu poprvé, koukni na Nápovědu. Dozvíš se tam vše potřebné. Abys využil vše co nabízíme, je nutné se registrovat. Za tímto účelem použij registrační formulář, nebo si přečti více informací o registraci. Pokud už jsi registrován, zkus se přihlásit.

Tomaaas

Ex-Board Admin, IRC podpora & lokalizace

 • Muž
 • Toto vlákno založil/a "Tomaaas"

Příspěvky: 371

Adresa: Praha

Zaměstnání: Student

 • Poslat soukromou zprávu

1

02.08.2012, 20:13

Nová pravidla fóra – od 2. 8. 2012

Pravidla fóra Gladiatus.cz


Tato pravidla mohou být kdykoli změněna podle potřeb Gladiatus.cz týmu. Jakékoli porušení těchto pravidel může být dle závažnosti potrestáno varováním nebo blokací účtu na fóru – jak dočasnou, tak permanentní. V extrémních případech se může být uživatel vyloučen i z dalších částí komunity Gladiatus.cz (hra, IRC), případně i jiných internetových stránek společnosti GameForge. Tým fóra má právo cenzurovat, mazat, či jinak upravovat příspěvky, které jsou v rozporu s těmito pravidly.

§1 REGISTRACE A ÚČTY
 • Každý uživatel si smí zaregistrovat a využívat pouze jeden účet. Vícenásobné registrace mohou vést k blokaci všech účtů.
a) Sdílení IP adresy
 • Pokud 2 či více uživatelů fóra byť jen příležitostně sdílí IP adresu, ze které se přihlašují, musí o tom neprodleně informovat tým fóra. Pokud tak neučiní, může jim hrozit blokace účtu za multi na fóru.
b) Přezdívky
 • Přezdívky na fóru nesmí být jakkoli vulgární, urážlivé a obecně nesmí ani jiným způsobem porušovat pravidla o obsahu na fóru (§2).
c) Změna přezdívky
 • Uživatelům není technicky povoleno si samostatně měnit přezdívky na fóru. Pokud mají pádný důvod ke změně, mohou kontaktovat administrátora fóra či SBM, kteří jejich požadavek vyhodnotí.

§2 OBSAH
 • Pravidla o obsahu se vztahují na veškerý obsah, který je zveřejňován na fóru Gladiatus.cz
a) Jazyk
 • Obsahy na fóru musí být až na specifikované výjimky v českém či slovenském jazyce.
b) Nevhodné a ilegální materiály; vulgarismy
 • Zveřejňování pornografických, politicky extremistických, nemorálních, urážlivých či jinak protizákonných materiálů (hacky, warez, serialy…) nebo příspěvků na ně odkazujících, je striktně zakázáno.
 • Příspěvky nesmí obsahovat vulgární a obecně sprosté, urážlivé a společensky nepřijatelné materiály. Pravidlo se vztahuje i na částečně zakryté výrazy, např. vytečkováním části slova.
c) Soukromé a chráněné materiály

 • Je zakázáno šíření obsahu, který je ze zákona důvěrného charakteru nebo se na něj vztahují autorská práva, stejně tak žádání někoho o zveřejnění takovýchto obsahů.
 • Sem se řadí i zveřejňování soukromého rozhovoru. To je zakázáno, pokud ke zveřejnění nevydají souhlasné stanovisko všechny zúčastněné strany.
d) Reklama
 • Obsahy mající reklamní charakter či odkazující na jiné stránky s účelem propagace, jsou na fóru zakázány. Sem se také řadí různá „kousátka“, „okrádačky“ a odkazy, které počítají přístupy. Výjimku tvoří produkty od společnosti Gameforge (viz §5).
e) Flame a trolling
 • Obsahy podněcující flame či trolling (vysvětlení těchto pojmů zde), stejně tak ty, které zbytečně provokují, jsou zakázány. To se vztahuje i na obsahy, které jsou zveřejňovány s cílem obtěžovat jiné uživatele.
f) Narušování struktury fóra
 • Texty a obrázky, které svým formátem narušují strukturu fóra, tzn. roztahují vzhled fóra tak, že uživatel musí nadměrně rolovat horizontálně a/nebo vertikálně, nejsou povoleny.
g) Napodobování týmu
 • Zakazuje se používání přezdívek či jiných materiálů (podpis, avatar…) členů týmu či jejich napodobování.
h) Prodej účtu, obchodování s reálnými penězi
 • Nabídky a poptávky jakýchkoli obchodů, které by směňovaly virtuální předměty (účty, rubíny…) ze hry či fóra za reálné prostředky (peníze…) může vyústit v blokaci účtů jak na fóru, tak ve hře.

§3 PŘÍSPĚVKY A VLÁKNA

a) Zakládání vlákna
 • Před založením každého vlákna je uživatel povinen zjistit (nejlépe pomocí funkce vyhledávání na fóru), zda se dané problematika již někde neřeší. Zakládání vláken k již existujícím vláknům je zakázáno a bude považováno za spam. Pokud vlákno k dané problematice již existuje, ale bylo uzamčeno, má uživatel možnost napsat moderátorovi fóra napsat s žádostí o doemčení vlákna. V případě, že založí duplicitní vlákno k takovémuto vláknu, bude také považováno za spam.
 • Nové vlákno by mělo mít srozumitelný nadpis, který vystihuje problematiku, která se ve vlákně řeší a musí být založeno v sekci fóra, která nejlépe vystihuje danou problematiku.
b) Nežádoucí příspěvky a vlákna
 1. Offtopic: Zasílání příspěvků, které nesouvisí s daným tématem a vláken, která nejsou relevantní v daném fóru, může vést k varování.
 2. Backseat modding: Přispívání do vláken porušujících pravidla a upozorňování na tuto skutečnost v příspěvku je zakázáno. To má na starost tým fóra.
 3. Bumping: Posílání příspěvků do již založeného vlákna za účelem, aby se vlákno zobrazilo na předních pozicích na fóru, může být trestáno varováním.
 4. Doublepost: Dva příspěvky zaslané do vlákna hned po sobě v době, kdy lze příspěvek editovat, budou považovány za doublepost a budou trestány jako spam.
 5. Posthinting: Posílání příspěvků pouze za účelem zvýšení celkového množství příspěvků uživatele není povoleno.
c) Spam
 • Spamem se rozumí příspěvek/téma, které nemá pro téma/fórum žádný přínos, neobohacuje vlákno novým poznatkem a je nežádoucí.
 • Spam složený ze smajlíků či obrázků není dovolen.
 • Každý příspěvek musí být pro vlákno přínosem a mělo by mít určitou formu. Příspěvky explicitně složeny ze zkratek typu LOL, ROFL atd. budou považovány za spam.
d) Obrázky
 • Velikost obrázků si fórum automaticky přizpůsobuje. Obcházení tohoto automatického přizpůsobení je zakázáno.
 • Do příspěvku je možné umístit maximálně pět obrázků.
e) Blokované účty
 • Řešení blokací a varování vztahujících se jak k fóru, tak ke hře, je na fóru zakázáno. Tyto věci se řeší s příslušnými členy týmu, dle hierarchie.
 • Přispívání za uživatele, který je na fóru zablokován; stejně tak sdílení účtu s tímto člověkem, povede k varování a případně blokaci účtu.
f) Hlášení zpráv
 • K nahlášení porušování pravidel slouží příslušné tlačítko u každého příspěvku. Jeho zneužívání však bude trestáno.
g) Editace po zásahu moderátora
 • Upravovat příspěvek po jeho předchozí úpravě moderátorem není povoleno.

§4 SOUKROMÉ ZPRÁVY
 • Podmínkou zabývání se soukromou zprávou je její nahlášení jedním z účastníků pomocí příslušného tlačítka u zprávy.
 • Striktně budou trestány jakékoli rasistické a urážlivé projevy v soukromé konverzaci, v ostatních případech se jedná pouze o extrémní situace, které budou posuzovány jednotlivě.

§5 PODPISY A AVATARY
 • Na avatary podpisy se vztahují veškerá pravidla o obsahu.
a) Podpisy
 • Velikost obrázku v podpisu nesmí překročit následující rozměry:
  výška: 200 px
  šířka: 500 px
 • Maximální velikost dat: 80 kB
 • V podpise je možné mít pouze jeden obrázek
 • Maximální velikost podpisu je 6 řádků standardně velikého textu, v případě většího písma či současně použitého obrázku v podpise se maximální množství řádků zmenšuje, vždy to je na posouzení člena týmu fóra. Maximální počet smajlíků jsou 3 na jeden řádek v podpisu.
 • Verbovací odkazy (tzv. okrádačky či kousátka) mohou být pouze na hry od společnosti Gameforge a musí být zřetelně označeny jako verbovací odkazy.
 • Členové týmu mohou mít větší podpisy se souhlasem Administrátora fóra.

§6 PRAVIDLA SEKCÍ

 • Jednotlivé sekce mohou mít pravidla pro ně specifická, která mohou doplňovat/upravovat tato pravidla. Pravidla sekcí je nutné dodržovat stejně jako tato pravidla.

§7 SANKCE A ODVOLÁNÍ

 • V případě porušení některého z těchto pravidel může být uživatel varován, v závažnějších případech rovnou zablokován. Po nasbírání několika varování bude účet zablokován, viz. Přehled sankcí
 • Tým fóra má právo upravovat a cenzurovat veškeré obsahy, které jsou v rozporu s těmito pravidly.
 • V případě nesouhlasu s uděleným varováním nebo banem kontaktujte nejprve moderátora, který sankci udělil. V případě nesouhlasu můžete kontaktovat Super Board moderátora a dále Board Administrátora, jehož rozhodnutí je konečné.
§8 VOP
 • Tato pravidla jsou doplněna Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Gameforge, které je také nutno dodržovat. Pro celé fórum tedy platí Německý zákon. To mimo jiné znamená, že tým Gladiatus.cz není zodpovědný za vložené obrázky, odkazy a obsahy, které jsou pod ochranou autorských práv.

§9 POZNÁMKY


Podobná vlákna